2014. február 5., szerda

Intelem minden magyar számára!

  Nézzétek a fát! Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbnek is van mélyen lent a földben egy kis hajszálgyökerecskéje, mely élettel látja el. Ősszel lehull a levél, ez igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszálgyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal. Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltán elpusztul a fa is. Mert a gyökérben van az élet. Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökeret. S AKINEK NINCS GYÖKERE, AZ ELVÉSZ. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondoljatok a gyökérre. Isten ültette a magyar gyökeret ebbe a földbe s Isten gondját is viseli, ha hagyjátok. Bízzátok gondotokat az Úrra. Ő a ti Gondviselőtök...
Lássátok az Úr dicsőségét, lássatok a jövendőbe! Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az Úr valaha is azok
at, akik őbenne bíztak, akik az Ő törvényei szerint éltek, akik az Ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az Ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok ezt is, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek, s a lélekkel együtt pusztul a nép.
Tiszteld az Urat, a te Istenedet és Rajta kívül más isteneid ne legyenek, minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!
Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd és minden cselekedeted Őt kell szolgálja.
Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát.
Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.
SZERESS MINDEN MAGYART, AKÁRCSAK ÖNMAGADAT ÉS LÉGY JÓAKARATTAL MÁSOKKAL SZEMBEN IS.
Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.
Soha ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.
Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozdítani vele!... Fegyvernek nem lesz hatalma rajtad s elkárhozik, ki veled perbe száll. Ez az Úr népének a hagyatéka, kiknek igazsága, erénye és tudása őtőle való...!
/ Wass Albert /

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése