2014. szeptember 29., hétfő

Napban való RÉV-ülés Szent Mihály napjának előestéjén

Nap ím SZENT ül
EGYre LEJjebb
súg ÁRványt szór
szűr SZEMembe
Már-vány cseppek
TELJesednek
nép-emlékem jő
jön csendben
háromágú antenna
tövében
nagyon halk...
csönd vihar előtt
erőt gyűjt e nép
Mag Népe
Szent Mihály óv
Éj-sötét-de-ragyogó-kék
palástja lobog
kezdődik a beHAJTás
beTAKARítás
gyűjtés ínség előtt
SZER ETET bennünket
SZÓ itat
csillapítva lét-szomjunkat
de vigyázz!!!
Sötétség Ura
szép szavakkal, fényes-csillogó
palásttal, tüneménnyel
(t)akar, elkábítani bennünket
de mi NEM engedhetünk
MiháÉL itt van velünk
s figyelmeztet, s fegyelmez
harcos Ő angyalok
serege élén...
***


Égi gajd jő
három ár hon
suhaj héja
hét hon bárka
áradvány olt
oltvány ered
szép hon kész
figyelvén szavát
ÚRnak
MAG-OMba nézek
CSÍk röpül fenn
ég-peremnek hajt
rajzol jelet
fű lent
szunnyad halkan...


***

Ennek most aztán VÉGKÉPP NE keresd értelmét! A hangok rezgése-zengése üzent pár percig, míg a Nap le nem szentült. Leírva nem az igazi, sokkal inkább hangosan zengetve. Azért remélem, visszaad valamit.
ÁÁÁZ um brééé hooo...
hééégláád berrr OMM
hédeleváré cseng szíl
hoooáááz hejj!
OMMlátimér hojj
húúáz húúáz
héj héve-héve héj
ombráti-méz
sssz - izzz
sssz - azzz
sssz - ezzz
sssz - ozzz
ooo - jalabalajalabala - ooo!
ssscsin - húúú!
...


2014. szeptember 16., kedd

Által lépek...

Által lépek
Által szökök
Fényes úton

üdvözülök.

Magos létra
Égteteje
Tejút színe
Égnek vize.

Által lépek
Által szökök
Nyíló égben
Virág leszök.

Virág leszök
Fennen nyílok
Arany Napban
Szárnyat bontok.

Magos létra
Égteteje
Tejút színe
Égnek vize.

Áldás rajtam
Rontás nem fog
Égben Fényben
Atyám Ragyog.

Által lépek
Által szökök
Fényes úton
üdvözülök.

Áldás!


Petrovics Rita Lenóka

2014. szeptember 15., hétfő

Két madár

Messzi réten, bíbor réten,
túl az időn, túl a téren,
ringó füvek sűrűjében
két madár a bíbor réten.


Messzi térben, bíbor térben,
ringó füvek sűrűjében
zengő idő szűrőjében,
zengő idő vesztőjében.


Jobbról büszke sólyom reppen,
balról büszke páva rebben,
messzi réten, bíbor réten,
izzó tűzben, aranyfényben.


Büszke sólyom, messzi térben,
büszke páva, bíbor térben,
villámoknak metszetében,
világoknak szegletében.


Sólyom szárnya sötét ében,
páva tolla smaragdfényben,
Nap villan sólyom csőrében
Hold csillan páva szemében.


Messzi réten, bíbor réten
lélekhangok felzokognak,
messzi vérben, bíbor vérben
titkos utakról susognak.


Lépdelnek tüzes ösvényen
ringó füvek sűrűjében
arra lépnek mind a ketten,
összecsapnak, szívük retten.


Messzi térben, bíbor térben
végtelenben megfeszülnek,
teljességben gyönyörködnek,
kegyelemben éledeznek.


Szívük fájón összerezzen,
szemük parázs, szívük parázs,
gyönyörködnek gyötrelemben,
kínlódnak sajgó gyönyörben.


Büszke sólyom, büszke páva
kegyelemben felélednek,
teljességtől fellobognak,
szerelemtől ittasulnak. 


Messzi réten, bíbor réten,
jobbról büszke sólyom reppen
balról büszke páva rebben
izzó tűzben, aranyfényben.


Messzi, bíbor végtelenben,
túl az időn, túl a téren,
szívük fájón összerezzen,
halhatatlan szerelemben.


(Bombicz Mónika)

2014. szeptember 14., vasárnap

Makk István: Gömbszimbolika

Kevés olyan könyv van, mely ennyire szemléletesen és érthetően magyarázza el a szellemvilág működését. Az alábbi anyag nem teljes, de elég jó betekintést nyújt kezdőknek. Aki jobban szeretne belemélyedni, annak ajánlom, szerezze be a teljes művet, "Makk István: Az örök fejlődés kozmikus útja" c. könyvet.

A MAGújulás

Ma kaptam ezt az írást, és úgy gondolom, terjesztésre érdemes, mert szívemből szól. Egyetlen kiigazítást tennék: nem létezik önmegváltás. Ez olyan abszurd, mintha saját hajunknál fogva húznánk ki magunkat a mocsárból. Amihez már nincs elég erőnk, abban  Isten segít!


"A Nemzet megújulása, csakis önmagatok belső megújulásával következhet be. Amíg önmagatokat, a belső lényeteket és ahhoz kapcsolódó szellemet, tartalmat, nem újítjátok meg,- ne várjátok, hogy jelentős előrelépéseket tehettek. Az a szellemi forradalom, ami már elindult nálatok, mindent magával von. A körülöttetek élő népekre is hatással van. A MAG megújítását úgy kezdhetitek, ha nem alakíttatok önjelölt prófétákat. Nem választatok ki különböző embereket és magasztaljátok fel, és ruházzátok fel olyan tulajdonságokkal, amelyekkel ő soha sem rendelkezett. Magyarország MAGújulásának a titka csakis belőletek ered!
Miből gondoljátok azt, hogy egy felkent vezető, egy önjelölt próféta, aki eddig sem bizonyította be kiállását, tettei még mindig kívánni valót hagynak maga után,- győzelemre vinné az Országot?
Aki nem tud megújulni, és az újban gondolkodni, az, sajnos a régi rendhez tartozik, és azon belül tölti meg magát szellemi tartalommal, és azt sugározza át másoknak.
A kis családokban, és közösségekben kellene legelőször rendet tennetek!
Az idő sürget. Egy átfogó tervet csak úgy dolgozhattok ki, ha tisztán látjátok a kialakult helyzetet. A baj legfőképp az nálatok, hogy sokan még mindig „szemellenzősen” gondolkodtok. A többség mindig nem látja be, hogy tévedett, és olyan útra próbálja vezetni az Országot, amelyben győztes nem lehet.
Sikerre szert csak úgy tehettek, hogy a lehetőségekhez képest minél előbb megújítjátok magatokat!
Egy Nemzetet nem lehet úgy győzelemre vinni, ha nem látod tisztán önmagad belső lényét, azt, hogy milyen álláspontot is képviselsz. Mert ha így teszed a dolgod, könnyen megtéveszthetővé és befolyásolhatóvá válsz.
Amíg nincs kialakult véleményed, és nem meggyőződésből teszed a dolgod, hanem a kényszer és a népakarat visz rá,- addig nem érhetsz el jelentős változást.
Először is gondoljátok végig történelmetek,- elhazudott múltatok tisztulni akar. Hazugságban már nem élhettek, pedig a színfalak mögött még sokan ezt akarják. Sokan játszanak ki különböző helyzeteket és tévesztenek meg benneteket. Már sok mindent nem hisztek el, de mégis többet elhisztek, mint kellene.
Tudom, hogy bizonyos dolgoknak nem tudtok utána járni. Azt is tudom, hogy már maga a létetek került veszélybe.
De akkor miért nem cselekszetek emberek?
Miért nem álltok neki nagyobb kitartással és lendülettel a változtatásnak?
Miért várjátok azt, hogy más mondja meg helyettetek, hogy mit tegyetek?
Önmagatok portáján sepregessetek először, tisztítsátok ki azt,- de azt gyorsan tegyétek, minél előbb tegyétek meg, hogy a következő lépésben már részt vehessetek. Mert a következő lépés már nagyon fontos,- az hogy közösséget alkossatok.
Több helyen megalakult már ilyen közösség, és a nézet amit képvisel,- helyes. De az idő sürget, többet kellene tenni és gyorsabban kell tenni!
Nagyobb kiállással és erővel ébreszteni a népet.
Ehhez egy ember ereje és a mögötte álló közösség ereje kevés!
Minél több olyan embert kell megújítani, aki képes az igaz tanok továbbadására. Egy nagy közösségen belül, több olyan ember kell, hogy megújuljon, aki rendelkezik a prófétálás művészetével, és a legfontosabb,- hogy azt őszinte tiszta meggyőződésből teszi.
Nagyon fontos ebben az időben, hogy ébresszétek az embereket! Hogy felrázzátok abból a fásultságból, közömbösségből, amelyben élnek. De ezt csak úgy tehetitek meg, ha ti is teljesen felébredtek, és megfelelő tisztasággal láttok dolgokat.
Csak így tehettek minél többet és juthattok előre rohamosan.
Egy ember és egy szerveződés, önmagában nem tudja megváltoztatni a nép jellegét és gondolkodásmódját.
Ami évszázadokon belül alakult ki a fejekben, azon elég nehéz változtatni, de mindképpen meg kell adni a lehetőséget az embereknek.
A legnagyobb probléma azzal van emberek, hogy mindenkiben először a megváltót látjátok, és utána, ha esetleg olyat mond vagy cselekszik, ami nem egyezik meg a ti véleményetekkel,- már kikiáltjátok.
Nemzeti Megváltót vártok és benne reméltek, pedig a megváltást mindenkinek saját MAGában kell létrehozni!
Ezt senki nem fogja megtenni helyettetek!
A ti feladatotok, Istentől rendelt sorsotok, hogy ezt megcselekedjétek!
Ne várjatok, kezdjetek neki mielébb a munkának! Ezt a munkát önmagatok gyógyításával kezdjétek. Mert a Nemzet Testét és ÖnMAGát, csak akkor gyógyíthatod meg, ha már önmagad gyógyítójává válsz!
Ebben az esetben már nem cipelhetsz, nem hurcolhatsz magaddal indulatot,- a múltat és az abban elkövetett hibákat, bűnöket, meg kell bocsátanod!
Ha mindig a fájdalmat és az ebből adódó dühöt hurcolod MAGadban, akkor mindig a múlthoz térsz vissza,- ahhoz az energiához, amelyben mélyre taszítottak és megbántottak.
Nem hátra kell már néznetek és a szomorú múltat cipelnetek!
Meg kell újulnotok, meg kell bocsátanotok az elkövetett bűnöket!
Haraggal és nehezteléssel nem élhettek, és legfőképpen nem érhettek el eredményeket!
Az szeretném kérni tőletek, hogy alaposan gondoljátok át és vizsgáljátok át lelkiségetek.
Gondoljátok át a múltat, és minden egyes mozaikdarabkát helyezzetek a méltó helyére.
A sérelmeket pedig formáljátok át tapasztalássá,- amit csak a megbocsátás által tehettek meg.
A súly, ami még mindig lehúzza lelketek, ÖnMAGatok tagadásából ered!
A gyógyítást MAGatokon kell megkezdenetek, mert csak így válhattok mások gyógyítójává, a Nemzet gyógyítójává és ezáltal tudtok RENDET teremteni.
Ha ti lelketekben a múltat illetően REND van, a megbocsátás már feloldotta az indulatokat,- akkor az őszinte tettre készség veszi át a szerepet.
Már nem a múlt lehúzó energiájában szenvedsz, és nem a sebeidet nyalogatod, hanem tisztán látod a kialakult helyzetet,- azt hogy mit és mikor rontottatok el, - a múlt hibáiból tanultatok, és ezt újra nem követitek el.
Előre csak így haladhattok, először meg kell gyógyítani MAGatokat, aztán a Nemzetet!
A gyógyítás belőletek ered. Ha rendet raktok a fejetekben, a lelketekben, akkor ezután már másnak is segíthettek a rendrakásban. De, amíg magad sem vagy rendben, hamis látszatot ne kelts!
Kidolgozott technikákat nem tudok a kezetekbe adni.
Örök Törvény az, amióta a REND uralkodik és veszi át a vezető szerepet, hogy önmagad irányítására kell először figyelned!
Semmilyen hatalom, még az égi sem mondhatja meg, hogy mit tegyetek. Javaslatokat adhatunk, segítséget adhatunk, de egy működő rendszert nektek kell kidolgozni és utána megvalósítani,
- csakis ezzel váltjátok meg MAGatokat.
A megváltást mindenkinek először saját magában kell létrehozni, és ha ezt már megtette, akkor tudja megváltani az Országot! De, ezt egyedül nem teheti meg! A megváltást ebben az esetben csakis együttes erővel tehetitek meg. Ezáltal értek el egy olyan RENDET, ami példát mutat a körülöttetek élő Országoknak.
Azt hiszem már eleget beszéltem, és tudom, hogy ti még mindig nem látjátok benne a lényeget. Kész, megtervezett útvonalat kértek Tőlem, amivel Én sajnos nem szolgálhatok, mert csakis magatok által, aztán együttesen, összefogva válthatjátok meg a kialakult helyzetet.
Isten áldjon benneteket, és a remény ne hagyjon el!
Ámen. "
 
Belső HANG által lejegyezte: Feketéné Lendvai Katalin

2014. szeptember 5., péntek

Csak beszélsz róla, vagy teszed is?

,,Feleségem akarsz lenni. S hogy az lehess, meg kell tenned az utat odáig, ahol hitsorsosaim laknak. Ezt rendeli a törvény.   Át kell térned az én vallásomra.

- Készen vagyok rá.

- Nem vagy rá készen. Az én templomom nem átjáróház egymással találkozni vágyó szerelmesek számára. Az én eklézsiám nem azilum más vallás elítéltjeinek, kik oda bíráik elől menekülnek. Az én templomom tornyán a gömb nem azt hirdeti, hogy „Jertek ide! Itt szabadabb az erkölcs, könnyebb az élet, itt nem kell keresztet viselni.” Neked előbb meg kell szeretned azt az Istent, akit én követek.

- S hogyan ismerem meg őt?

- Azokból az emberekből, akik az ő hívei. Nem az igékből, nem a szent könyvekből, hanem a tettekből: az emberek életéből. Majd ha megtudod, hogy mit tesznek azok, akik nem halasztják az Istennel és emberekkel való kibékülést a másvilágra, hanem cselekszik azt itt ezen a földön, akik elkezdik a szentek országát építeni már itt a nap alatt, akik megmutatják, hogyan kell embernek az embert eltűrni, igazságosnak lenni, bántalmakat megbocsátani, dolgozni föld fölött és föld alatt, hűségért hűséggel fizetni, szenvedőkkel jót tenni, mívelni a lelket a tudás által; s mindezekért nem zúgolódni, hanem örülni az életnek és mindannak, ami benne van; örülni a munkának, a hűségnek, a megbocsátásnak, a jóltevésnek, a tanulásnak, s mindezekért áldani azt az egy Istent, aki mindezt nem csapásul mérte reánk az eredendő bűnért, hanem saját lelkét lehelte belénk , hogy legyünk „boldog emberek” abban, amiben ő „boldog Isten”! Akkor szeretni fogod az én atyámfiait; akkor szeretni fogod azt az egy Istent, aki a béke Istene; akkor nem fog neked fájni az én csókom."


Jókai Mór: Egy az Isten (részlet)

KisÉrtés - NagyÁrtás

Válassz!
Ha KIS ÉRTés, NAGY ÁRTás!
ÉRTelem, vagy ÁRTalom?
MegÉRTés vagy megÁRTás?
VÁGY, vagy GYÁVaság?

Kinek nincs VÁGYa, az GYÁVa,
mert nem MERít az Élet vizéből.
A VÁGY HÍVás! A VÁGY a lélek tüze.
A VÁGY az ÉLET!

Vágy nélkül BÁGYadt leszel,
s elENYészel, mert nem merítesz
az Élet Vizéből!

Ha kitartasz TÜRelemmel,
eljő a JUTalom,
s vele a (nem földi) HATalom!
S e HATalmat már nem önMAGodért
fogod gyakorolni, hanem
MÁSok felemeléséért!


Kalemandra, 2014. aug.30.

2014. szeptember 2., kedd

Széles út és keskeny út - rövid szösszenetem mára.

No, nem pont így nézhet ki, nem ennyire fekete és fehér a helyzet. A széles útról is át lehet térni a keskeny útra, a keskenyről is a szélesre. Mindkettőnél lehet emelkedni és bukni. De a keskeny út az meredekebb és gyorsabb. A széles tétova, lusta. A keskeny út megjárásához VÁGY kell, a széles úthoz elég a GYÁVaság.
Mindkét út egy-egy testben töltött ciklust jelöl, és nem pokollal vagy mennyországgal végződik, hanem Isten kegyelméből egy újabb életúttal, de a keskeny úton járó gyorsabban tanul és tapasztal.
A széles út többek között az ateista tudományhívőké, az "önmegvalósítóké, a képmutatóan vallásosaké, a sikerhajhászoké, a hedonistáké, a New Ageseké, a kizárólag keleti tanokat gyakorlóké, a passzívaké, míg a keskeny út a cselekvő szeretetet gyakorlóké, az egyszerűeké, a "lelki szegényeké",alázatosaké.

Wass Albert: Magyar Miatyánk
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
Tarts meg minket szeretetben,
Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,
Akkor se, ha méltatlanul szólunk.
Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,
Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.
Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,
Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,
A bölcsőinktől a sírunkig Teveled
Igaz magyar hitben megmaradjunk,
Magyar voltunk mellett hitet valljunk,
Ne foghasson rajtunk, mi idegen,
Áruló közöttünk sohase legyen.
Hű gyermekként kövessünk Téged,
És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,
Legyen velünk atyai jóságod,
Minden magyar szerte e világban,
Térdre hulljon hálaadó imában!
Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,
Kopogtató testvért ki ne zárjuk.
Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,
Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Legyen meg a Te akaratod,
Harangok hirdessék diadalod,
Jóság lakjék magyar szíveinkben,
Örömöd teljék gyermekeinkben.
Add, közülünk egy is el ne vesszen,
Minden útjuk Tehozzád vezessen.
Magyar honban, idegen világban,
Tartsd meg őket örök magyarságban.

Add meg a mindennapi kenyerünket.
Lágy eső öntözze földjeinket,
Éltető Nap arany napsugára
Áldást hozzon a magyar hazára!
Szőlőt roskadjon minden hegyhát,
Virág nyíljék, merre csak szem lát.
Legyen bőség halakban, vadakban,
Gyermekáldás a magyar falvakban.

Bocsásd meg a bűneinket,
Kínzó súlyuk régen gyötör minket,
Szent Orcádat fordítsd felénk végre,
Engeszteljen népünk szenvedése.
Tisza táján nagy hontalanságban,
Fényes Erdélyben és Vajdaságban.
Simogasd meg fájdalmas orcánkat,
Őrizd, védjed magyar hazánkat.

Ne hagyj minket a kísértésben,
Zárj bennünket jóságos Szívedbe,
Adjál nékünk édes békességet,
Barátunknak minden nemzetséget.
Add, hogy minden népek világában
Gyarapodjunk javakban és számban.
Magyarságban legyünk bátrak, hűek,
Bajban sohse legyünk kishitűek.

Tied az ország, a hatalom, a dicsőség,
Mindenható hatalmas istenség,
Kérünk, hallgasd meg esdeklő szavunk,
Lássad, milyen nagy szükségben vagyunk,
Széttépett honunkban népünk zokog,
Megkínzott arcunk könnyektől ragyog.
Hallgasd meg bús, könyörgő imánkat,
Óh, add vissza nagy magyar hazánkat! Ámen.