2016. szeptember 29., csütörtök

Szent Mihály-napi számadás


Szent-Mihály napján Áldott Isten Anyánk is számadást, elszámolást, összegzést, egyféle zárást tart. Az elmúlt időszakban nagy megmérettetésen estünk át. Boldogasszony Anyánk megnézte, mi látszódik a tőle kapott Jelből, a Boldogasszonyi Pecsétből. Jelét MAG-unkban hordozzuk, mely születésünk után auránkban egy lágy lenyomatként jelenik meg. Akkor ebből még semmi sem látszik, mivel elfedődik az Életút során megtisztításra váró negatív energiáktól, bár jelenléte azért érezhető. A Jelet hordozó MAG-magyar ember a lélek embere. Ha közös jellemzőt keresnék közöttünk, akkor egyet biztosan tudnék. A Boldogasszony Anyánk iránt érzett szeretetet. A fedőréteg vagyis a negatív energia pozitívvá való változatása belülről kifelé, lentről felfelé történik. Helye a szív. Formája az áldozatos Szolgálat. Eszköze a szívből kiáramló Bölcs Szeretet tartalmazó gondolat, érzés, ima, fohász, és azok jegyében esett cselekedetek. A negatív réteget csak ezek tisztítják, semmi más!  A kiáramoltatott szeretet többnyire nem öncélú, hanem akár egyért vagy sokért végzett Szolgálattal kapcsolatos. Minél erősebb a belső Fény, a Jel annál erősebben látható.
A mostani megmérettetés főként a kapcsolódásról szólt. Mennyire működik a tenmagunkkal való belső kapcsolatunk? Képesek vagyunk- e társainkkal is kapcsolódni? Mennyire hallod a belső hangod? Mennyire hallgatsz rá?  Ha Hívás van, „éles harci helyzet”, akkor teszed-e azt, amit tenned kell, amit szíved diktál? Elmész-e oda ahová menned kell? Felismered-e azt, akivel közös dolgotok van? Felismeritek-e a feladatotokat? Megteszitek-e azt, és ha igen hogyan? Képesek vagytok-e akár ismeretlenül is vagy távoli ismeretség után rövid időn belül nagy bizalmat, megnyílást feltételező közös munkálkodásra? Mekkora bennetek a szeretet iránti szeretetetek, vagyis az engedelmességetek? 

Áldott Anyánk kiárasztott Fényéből mindenki annyira vont magához, annyit érzékelt, amilyen mértékben megtisztította a magával hozott negativitást. Aki nagyobb résszel végzett, abban nagyobb szeretet tűz ég. Nagyobb tűz, nagyobb fény, így annak pecsétje jobban ragyogott. A lemaradók, a restek pecsétje haloványan, vagy egyáltalán nem világított. Tükörbe nézvén mindenki láthatta a saját „ítéletét”, mert Áldott Anyánk ugyan senki felett nem ítélkezik. Sokan ajánlották fel néki szolgálatukat. Megnézte, az ajánlkozók közül ki az, aki csak beszéd szintjén, s ki az, aki egész lényében valósítja azt. Pecsétjének Fénye minden szónál ékesebben beszél. Mindenki kapott tőle valamit. A lemaradók biztatást, többleterőt, a haladottabbak a vele való kapcsolat megerősítését, s néhánytól akár a vele való Szövetségkötést is elfogadta. Kinek-kinek a maga mértéke szerint. 

A Szövetség a legnagyobb Szolgálatkészséget feltételezi, így az a legnehezebb. Csak attól fogadja el, aki arra méltóvá válik. Akiben látja a megfelelő elszántságot, elkötelezettséget, erőt. A felajánlás után erről maga hoz döntést, akkor, amikor azt jónak látja. A felajánlást tevő erről belső érzésben kap visszajelzést, amit – a fontosságára való tekintettel - legalább egy (sokszor több) egyéb külső körülmény által is visszajelez felé, nehogy valaki a saját téveszméjének, egójának essen áldozatul, abba élve magát, ami nem valós. A feladat, a Szolgálat ezzel nem ért véget. Sőt! Igazán csak ezután kezdődik. Egyéni szinten mindenkinek van még bőven mit átalakítania, mindemellett egyre inkább nagyobb hangsúlyt kap a közös teremtés is. Áldás…..

(Cseh András)2016. szeptember 27., kedd

Fényrobbanás!

A 999 jegyében, a Teremtés alkímiája, avagy a 9 szám titka. 


A harmadik 9, vagyis szeptember 27 előtt egy nappal érkező és ma teljessé váló megértés. Melyik az az egyjegyű szám melyet ha egy másik egyjegyű számhoz hozzáadunk, akkor számjegyeik összege mindig az eredeti számot adja? Egy ilyen létezik, a 9. Istenből, csakis Isteni vagyis tökéletes születhet. Isten gondolataként létbe lépő minden szellemmel bíró teremtmény száma 9. Mindegyik egyként bír a két pólusú Teremtői pár mind a 7 tulajdonságával. Ugyan mindenki 9, de még sincs két egyforma 9-es. Miért? Mert a teremtmények mindegyiknél más és más a lényüket alkotó 9 számjegy egymáshoz való aránya, mely így biztosítja egyediségüket, meghatározza egyedi személyiségjegyeiket. Az ÉGI IGÉ-ből vagyis Teremtő Istenünkből származó Egyedi Gondolat Útja a Teremtésben, melyet az alábbi kis táblázat segítségével próbálunk bemutatni.Az Égi Ige, vagyis Isten Egyedi Gondolatának útja a Teremtésben

Az Élet maga a mozgás. Minden, ami ÉL, mozog. Minden mozgás változással jár, mert a „kereket” nem lehet megállítani.  Aki elfogadja a Teremtő Fényét az mind fényesebbé válva növekszik, tágul, aki megtagadja azt, az mind sötétebbé válva szűkül, zsugorodik. A folyamatban mozgalmas és pihentető időszakok váltják egymást, megállás viszont nincs, mert nem lehet, mert az Élet él és élni akar…….
Minden kezdetet egy vég előz meg. Minden születést egy halál. Aki testbe megszületik, az meghal a szellemvilág felé, aki testben meghal, az megszületik a szellemvilág számára. Ezért a halál-születés, születés-halál a két világ közötti átlépő kapu, kétirányú, oda-vissza forgalommal.
Sólyomfi Nagy Zoltán a „Halálban születek” dalában ezt tökéletes pontossággal örökíti meg.

Halálban születek,                        Keletről jön a Fény,       
Születve meghalok,                      Nyugaton megpihen,
Egyszerre kigyúlnak,                    Minden lét elmúlik,
Kihunynak csillagok.                     S nem múlik semmi sem.


Mindezt egy „kiskör” vagyis egy földi nap alatt is átéljük. Napkeltétől napnyugtáig az anyagi világban vagyunk tudatosak, abban teremtünk, míg éjjel ha alszunk, akkor a szellemvilág álomdimenziójában ténykedünk.
Induláskor – ugyan egyre fokozódó fényerővel - de mindig 9-ként indulunk. A cél is mindig azonos, a 90 elérése, vagyis a még több fényerő megszerzése. Ehhez a tökéletes kör, vagyis 9*9=81 tapasztalatát kell megszereznünk. „Amint kicsiben, úgy nagyban” elv szerint mindez igaz egy testetöltésre, miként igaz akár egy eonra, világévre is. A folyamat előtt megnézzük hol tartunk, és meghatározzuk, hogy az adott ciklus végére mit szeretnénk elérni. Attól kezdve a folyamat mindig azonos. A felkészülés után lehetőséget kapunk, megszületünk, mellyel befejeződik az adott létciklus első nagy állomása, mely amolyan 0. állapot. Most kezdődik az igazi munka mely a célként kitűzött erejű és nagyságú 9-es megszerzésére irányul. Mi tehát a 9-es? Maga az Isteni Fény. Isten Fényének befogadása nem történhet meg egy lépésben. Miért?  A rész egyszerre képtelen az egészet elhordozni, mivel a teljesség rázúduló Fényereje menthetetlenül szétégetné.  Emiatt a szellem a Teremtőből áradó Fényt egy a benne meglévő prizma segítségével részekre – a szivárvány színeire - bontja. A prizmát képzeljétek úgy, mint egy 7 lukkal rendelkező szűrőt melyen 6 egyforma, egy viszont sokkal nagyobb, mint a többi. Rajta keresztül áramlik be a teljes Fénytartomány, melynek egyik színe sokkal hangsúlyosabb, mint a többi. A szellem a prizmát saját céljának megfelelően „beállíthatja”, változtathatja. Adott testetöltés során mindig a kiválasztott színt kell tökéletesen magunkba fogadnunk. Addig nem léphetünk tovább, amíg a „részfény” nem a miénk. Fényerő nagyságától – vagyis a feladat nehézségétől - függően annak elsajátítására kapott idő lehet több, vagy kevesebb (egy vagy több földi élet, vagy akár egy életen belül egy életszakasz). Sikertelenség esetén lehetőség van a javításra, viszont az ismétlések száma nem végtelen (bocsánat, Urunk ugyan hosszantűrő, de nem hülye). Aki a megadott idő alatt nem tudta, az nem is akarta a leckét megtanulni. Attól kezdve viszont viselnie kell megátalkodottságának minden következményét. A 7 fény, a 7 tulajdonság, vagyis a 81 elérése esetén mindezek meglétéről az utolsó vagyis a 9. szakaszban adunk bizonyságot. Ez mindennek nevezhető csak nyugodtnak és pihentetőnek nem. A teljes Fényerő mágnesként vonzza azokat, akik saját jogon nem tudják, vagy nem akarják azt megszerezni. A Fény és Sötét egymást kizáró fogalmak, így az ütközés, a harc az életünk teljesen természetes kísérő jelenségévé válik. Ha képesek vagyunk a hátráltató, visszahúzó Erővel megbirkózni, sikeres vizsgát tettünk, elértük célunk a 90-et. Kezdődhet egy újabb ciklus.
A folyamatban ugyan külön szakaszként jelöltük a kezdeti illetve végpontot mely így nem egészen igaz. Ezek tulajdonképpen a történésben részt vevő személyt jelölik, tehát azt, AKI megél. A fennmaradó 7 rész mutatja azt AMI-t megél. Amikor a szellem nincs testben akkor az asztrálvilág, saját belső fényének megfelelő, fényerősségű pontján tartózkodik. A magasabb fényerőt magukénak tudható, tehát fényesebb szellemek kellemes, míg az erősen besötétült szellemek igen szenvedtető körülmények között.  Az elhelyezkedésről a Törvény gondoskodik, melyet nem lehet kijátszani. Ott nincs mutyi, kenőpénz, protekció miegymás……. Ott az Isteni Rend uralkodik. A három világ (Felső vagy mennyország, Középső vagy köztes világ, Alsó amit pokolként ismerünk) mindegyike 7 fénykörből (régebbi neve szféra), azon belül fénykörönként 7 fényívből (régebbi neve dimenzió) áll. A legalsó világ legalsó pontjából indulva ezek egyre táguló körökben helyezkednek el. És ha itt akár a csigavonal, akár a Fibonacci-spirál jut eszetekbe az nem véletlen! Mindezt térben megjelenítve egy spirális vonal mentén folyamatosan emelkedő és táguló térképzetet kapunk, melyen szándék szerint mindkét irányban haladhatunk. Magyar ember Útja, vállalásának megfelelően, mindig a Fény felé irányul! A mostani 999 jegyében – Áldott Égi Anyánktól - hatalmas erejű és tisztaságú Isteni Fény érkezett és érkezik. Előzetesen, köszönhetően az idei év csapadékos időjárásának, érkező víz tisztította, elmosta a korábban fellazított üledéket (fizikai, lelki, szellemi szinteken egyaránt). Megtisztulván egyre többen egyre többet vagyunk képesek befogadni az Ég Kegyelmi Erejéből. Segítséget kaptunk, mivel hamarosan elérkezünk egy nagy ciklus zárásához, mely jelentős próbatétel elé állít mindenkit. Akikhez eljut az írás, azok többsége, abban igen nagy szerepet kaphat. Már most összegző életet élünk, igen komoly vállalással, igen komoly számadási kötelemmel. Nem mindegy tehát hogyan éljük meg a MAGYAR-ságunkat, mely helyes volta igencsak megkönnyítheti, míg a helytelen, igencsak nehézzé teheti a Holnapot, vagyis az új ciklus kezdetét! A megértés lejegyzése is nagyon sok ember, nagyon komoly, nagyon nehéz és felelősségteljes munkájának KÖZÖS EREDMÉNYE!!!!!! Mindenki beletette a maga részét, ettől kezdve a lejegyző személye lényegtelen…..Áldás minden Magyar érzelmű emberre!

(Cseh András)2016. szeptember 1., csütörtök

Életpatak, lélekpatak (egy korábbi versem átirata)

Plitvicei vízesések


Életpatak, lélekpatak,
Kősziklából forrás fakad!
Forrás fakad, forrás fakad
Égen bíbor hajnal hasad!

Hajnal hasad, hajnal hasad
Ébredj, kelj föl, rázd meg magad!
Lélekpatak, lélekpatak,
Hűs habjában dallam fakad!

Dallam fakad, dallam fakad,
Hangom röppen, szívem kacag!
Eső szakad, eső szakad,
Áradjon a lélekpatak!

Tündér szalad, tündér szalad,
Sárban nyoma mégsem marad! 
Sárban nyoma mégsem marad, 
Elmossa a lélekpatak!

Üsd a vasat, üsd a vasat,
Kemencéből végy parazsat! 
Szíts parazsat, szíts parazsat,
Öleld meg a galambodat! 

Üld meg lovad, üld meg lovad,
Hívnak már a csillag-hadak!
Csillag hadak, csillag hadak,
Várnak minket, itt ne maradj!

2016. szeptember 1. 

Izzik a parázsSzürke hamu alatt
Izzik a parázs
Szerelem táplálta,
Isteni varázs!

Soha ki nem húnyó,
Meleget árasztó,
Élet-támogató,
Áldásos gyógyító!

Megrakják a tüzet
Égbe csapnak lángi
Perzselnek szíveket
Tisztítnak lelkeket!

Szürke hamu gyűlik
Alatta parázslik
Vigyázz a parázsra
Isteni varázsra!

Ne szalmát tégy rája
Ne is hitvány papírt
De tedd bele lelked,
Életed, mindened!


Székesfehérvár, 2016. 08. 31. 19:30