2015. február 28., szombat

Uram tégy engem békéd eszközévé


Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol árnyék, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
minthogy vigaszra várjak,
inkább én törekedjem megértésre,
mint hogy megértést óhajtsak,
inkább én szeressek,
minthogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat feladva - találjuk meg magunkat
ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot;
és ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre.
Így van.

2015. február 25., szerda

Tudományos kekeckedés józan ésszel és egy kis utánajárássalElőző bejegyzésemben, ami a hamis tanítókról szólt, említést tettem Grabovojról, akinek állítólagos tanítványától származó írás fordítása rohamosan terjed ezo-körökben. Természetesen úgy buknak rá az emberek, mint hal a csalira, és kritikátlanul elfogadnak mindent, amit az írók tényekként közölnek, de az Igazságtól igencsak távol állnak. Maguk a közlők és továbbadók 'természetesen' nem hallgatnak józan eszükre és nem néznek utána egyszerű dolgoknak, amiket valaha, lehet, hogy tanultak az iskolában, de már elfelejtették.
Ilyen a fizika, kémia, és általában a természettudományok
Hozzáteszem, nem érzek semmi közösséget a Szkeptikus Társasággal, mert ők képviselik  a becsontosodott materializmust. Nem vagyok sem fizikus, sem kémikus, de középiskolás szinten valami azért rám ragadt. Amit meg elfelejtettem, annak utánanézek.

Ami nekem szemet szúrt: 
-Rettenetesen pongyola a fogalmazás, és tudományoskodó, homályos, mi több, érthetetlen katyvasz! 
-előszeretettel használ olyan divatos szlogeneket, mint a 'kvantum', 'multidimenzionális', 'energetika', 'frekvencia'.
-Azt írja, hogy az igazán átütő változások most kezdődtek, eddig ilyenek nem voltak. Emlékeztek 2012-re, vagy 1999-re? Akkor is ugyanezeket mondták. A másik dolog: fizikai állandók, csak úgy, hirtelen maguktól nem változnak meg, hiszen ha így lenne, összeomlana az a finoman hangolt rendszer, amiben élünk.
-Ha már ezoterika: Egy szót sem ír a Teremtő Atyánkról!

A piros szövegben a megjegyzéseim!
Természetesen igyekeztem visszafogottan, lehetőleg bántás nélkül fogalmazni. Lehet, hogy lesz, akit mégis személyében sértek. Akinek viszont nem inge, ne vegye magára.

Rakk Ilona fordítása (Az Istengyermek blogról)

A hét végén Szerbiában voltam osztálytalálkozón, ahol Bálint Ilona csoporttársunktól egy aprócska füzete kaptam. Amint elmélyedtünk benne elállt a lélegzetünk.
A hét végén kapott " A tudomány bebizonyította az ember és a bolygó változását " című könyvből nagyon fontos részletet találtok itt. Leírja azt a változást mely hét éve zajlik bennünk, s mely a csúcspontját 2015. Március 07 éri el (Kíváncsi vagyok, lesz-e valami nagy durranás, vagy csak olyan, mint 2012-ben).
A könyv Grigorij Grabovoj professzor, Valentina Mironova nevű tanítványa által írodott, ki a professzor szavait foglalta írásba. Érdekes a tanítvány nevének fordítása, Mironova magyarul Új béke. Eredeti cím: "Nauka je potvrdila covek i planeta se menjaju"

Tudományos bizonyítása annak, hogy A BOLYGÓSZINTŰ MEGÚJHODÁS ELKEZDŐDÖTT. - 

"Ezekben a percekben mindannyian egy kozmikus mutáció részesei vagyunk. (Ezt mintha már hallottam volna 2012 kapcsán, csak más  szavakkal.) E mutáció eredményeként elérjük a kozmikus tudat állapotát mint fejlődésünk legmagasabb fokát (Hol volnánk még a kozmikus tudattól?! A kozmikus tudat az már legalább egy megvilágosodott tudatszintje.) Mindez a gondolatok ellenőrzésén és azok tisztaságán keresztül valósítható meg. (Hogyan? Meditációval?)
2013 Január- a tudósok különböző területeken tett felfedezései (lézertechnika, atomfizika, gyorsulást tanulmányozó fizikai ágazat).

Kezdjük azzal, hogy egy megváltozott környezetben élünk, melyben a "Zemahov" hidrogén atom átmérője 4%-kal csökkent.  A kvantum tudományok eddigi törvényszerűségei már nem működnek (Nem azért, mert most változtak meg, hanem azért, mert rosszul állapították meg a törvényszerűségeket). Zemahov átmérő: a proton karakterisztikus szerkezete a "szuperfinom" azaz legfinomabb állapotban.
Valamikor a hidrogén atom ármérője 0.87 *10-15 volt, míg ma

0.84 *10-15 (itt a megoldás a Wikipédiából: A proton sugarának nemzetközileg elfogadott értéke 0,8768 femtométer. Ez az érték protonnal és elektronnal elvégzett mérésen alapul.
Azonban 2010. július 5-én, egy nemzetközi kutatócsoport képes volt méréseket végezni protonnal és egy negatív töltésű müonnal. Ezen mérések hosszú és alapos elemzése után a csapat arra a következtetésre jutott, hogy a proton sugarának négyzetes közepe 0,84184(67) fm; amely eltér a CODATA által rögzített 0,8768 femtométeres értéktől.) A különbség túl nagy ahhoz, hogy tévedésről beszélhetnénk. A kutatások 1999 - 2013. tartottak.
A hidrogénatom forgás iránya balról jobbra irányra változott. (ezt meg hogy csinálta? :) Nem szédült el?) A "stabil" proton korában a bal forgásirány dominált. Ekkor az atom 3%-a működött, míg a 97% alvó állapotban volt. Ezt a 97 % -ot genetikai szemétnek minősítették.

Mára kiderült, hogy ez a 97 % egy többdimenziós életerő ami egy spontán, természetes regenerációként működik.
(Na, ez megint homály. A hidrogéntől hogy jutottunk el a genetikáig? Nagyon pongyola ez az egész megfogalmazás!)
Valójában a sejtek multidimenzionális értelmi funkciója.
A régi, nagyobb méretű hidrogén atom bezárta a világot mint ahogyan a befőttes üveg teteje lezárja a befőttes üveget. Mostanra a " befőttes üveg teteje" le lett véve és a világunk nemcsak a kozmoszból érkező energiához jut, hanem aktívan sugároz is. (Világunkon mi érthető itt? A Naprendszer? A Galaxisunk? Vagy netán a Föld?)
A régi atom energetikai mintázata egy lefelé menő irányt mutatott míg az új atom le és felfelé mutató energetikát láttat (Ezt hogy érti? Eddig csökkent, most meg hullámzik?) mely már egy kezdeti aktivitás, mely a sejt szintű kommunikáción túl egy magasabb rendű erővel való kommunikációra utal.
Az új hidrogén atom már egy magasabb frekvenciára hangolt (ez a magas frekvencia, egy divatos szlogen). Az atom középpontjában aktiválódott egy energia, mely az Életerő maga. (Az az életerőnek nevezett valami mindig is megvolt és működött, és szerencsére most is működik.Időforrás, fénykvantum, mindenben benne van, és mindent
működtet!)Ez az erő impulzusokban teljesedik ki. Mintha egyik impulzus a másikba lenne ágyazódva. Itt a matematikai nulladik operáció használatos. (húúú, de tudományos! :) )
Egyedülálló helyzet állt elő, az anyagi formák még az ez előtti formákat tartják, de az emberi tudat tágul és új dolgokkal gazdagodik. Eljött a belátás ideje, hogy képesek vagyunk világunk átalakítására.

A víz képlete már nem H2O hanem valami köztes a H6 O3 és H12 O6 között (általános iskolás kémia! Hákettő-Ó!!! Mi más lenne?) A víz képlete annak kívánságától függ, hogy egyik vagy másik alakban kíván e megnyilvánulni.
A víz egyedi a három halmazállapotával: folyékony, légnemű és szilárd halmazállapotú. Minden állapotában több megnyivánulási formája van. Például a szilárd halmazállapotában, mint jég 200 féle megnyilvánulása van. (ez igaz)
Felfedezték, hogy a víznek sejtszintű szerkezete van. A sejt szaporodása biológiai sajátosság mely valójában egy többszintű információ átvitel. A víz kétféle emlékezettel rendelkezik. Elsődleges és hosszantartó. A víz képes átrendezni saját szerkezetét az új információ befogadása céljából. Az egész helység teli van energetikai sejtekkel melyeken átfolyik az Erő. Az ember mint létező be van kapcsolva ebbe a rendszerbe. Pl. választ kapunk a gondolatainkra. Az energetikai sejtek hat és nyolcszögűek, nagyok és többdimenziósak. (ez utóbbi mondat megint homály!)
A víz szilárd halmazállapotában tisztul, vagyis ha megfagyott elveszíti az elsődleges információt.
A Román származású Koanda Henri Marija (nóbeldíjas) (nem tehetek róla, így írták le, jajjj, szegény Nobel foroghat a sírjában!!!) felfedezte, hogy a hópelyhek középpontjában vékonyka csövecskékben nem fagy meg a víz. A hópehely megfagyott részeiben a víz információja elveszik (miért vesztenék el? Emoto hópelyhei nem ezt mutatják!), a folyékony részben a víz "életereje" található. Úgy mint az emberi test szívében a Lélek.
Vízbe és a kozmoszban lévő tudat egy és ugyan az.
Felfedezték a Klaszter vizet (a tiszta, friss forrásvíz is klasztervíz, szépen rendezett szerkezetével), mely a gyermekeknél kilöki a toxikus anyagot és késlelteti az öregedést. (megint valami új csodavíz lehet, amit jó pénzen el lehet adni!)
A Nap és az emberi tudat sugárzása képes a patogén, káros anyagok megsemmisítésére.
A halhatatlanságról: amennyiben néhány sejtünkben megváltozik a rádioaktív izotópok aránya, a sejt halhatatlanná lesz. (butaság a javából) Ezt a folyamatot leginkább a Kálium 40 akadályozza  (ezzel nem vitatkozom, a K40 tényleg radioaktív,
felezési ideje hosszú (1,25·109 év). Amennyiben a testben kevesebb van mint 7 gramm, az életkor kitolódik 25oo évre (ezt meg honnan a csudából veszik? Volt 2500 évük rá, hogy megfigyeljék?). Amikor a szervezet 60 gramm K 40-et tartalmaz, az életkor átlaga 70-80 év.(60 gramm? Még ránézésre is rengeteg! A K40 előfordulása a természetben az össz kálium mennyiséghez viszonyítva elenyésző, 0,0117%) Nem szükséges ezen elem a szervezetből való kiürítésével külön foglalkozni, mert ezt az ürítést a bennünk éppen ébredő rendszer már üríti és szabályozza. Azonban mindezt fontos tudni.
A Nap spektruma (színképe) is változik (hol van ez leírva?), mely magával vonja a többi változást az életigenlés felé. Plussz megkaptuk az emberi tudattal való teremtés lehetőségét (Hurrá! Ezt csak most kaptuk volna meg? Megvolt a lehetőség mindig, csak eljátszottuk, mert többek akartunk lenni a Teremtőnél! Hogy most újra visszakaptuk volna? Ha az emberiség egészét nézzük, a túlnyomó többség szinte csak most jött le a falvédőről - első földi inkarnációjuk által. Igen kevesen vannak, akik a tisztaság azon fokán állnak, hogy teremtő képességüket az Isteni Akarattal összhangban használják!)
A vérben és a sejtekben már megjelent a Klaszter víz (ha van, eddig is volt), ami lehetővé teszi a benne található víz számára az "új energetikai impulzusok" megjegyzését. A víz megjegyzi és továbbadva az információt lehetővé teszi az átváltozást. A víz önállóan ki és bekapcsolja a szervezet kémiai reakcióit szabályozva a teljes szervezet működését. Legtöbbször az átváltozás minden külső hatástól függetlenül megy végbe, egyszerűen mert a víz "megkívánta" a változást, összhangban a kozmosz törvényeivel, tudatosan visszaáll.
Az agy szerkezetének átváltozása a tudatosság új szintjének elérése. Amikor tudatosan kezdünk el dolgozni az agy további területei csatlakoznak e munkához. A tudósok megfigyelése szerint az agy egy nagy szerkezeti változáson megy át. Nagy különbség van a tudatos agyi tevékenység és a manipulált tudat (média) között.
Homloklebeny: A tudatos viselkedés megváltoztatja a teljes szervezet reakcióit. Vizsgáljuk meg a homlokcsont alatt húzódó részt ahol található, mely talán az agy legfontosabb területe. Itt találjuk meg az absztrakt gondolkodás helyét. A gondolatok és a fellépés (viselkedés) tudatos koordinációja itt zajlik.
Azelőtt ez a terület a nemi érettség kialakulásakor fejlődött ki, most azonban a kvantum átmenetek (mi az a kvantum átmenet?) meggyorsították e folyamatot. Nagyon fontos, hogy felszabadult, sablonmentes tudattal éljünk ezentúl.
További fejlemény, hogy a neuron összeköttetések eltűnnek. Az átalakulás kapcsán előáll egy néhány perces tudatvesztési állapot, mely képtelenné tesz a gondolkodásra. (na ebben van valami! Néha én is tapasztalom, de ennek szerintem köze sincs azon "csodás" változásokhoz, amiket fentebb leírtak. Annál inkább köze van a különféle mesterséges sugárzásokhoz és az információ zuhataghoz, mely agyunkat túlterheli, és az agy így védekezik! )Ezután ismét helyreáll a rendszer, azonban a szükségtelen sablonok törlésre kerültek az agykéregben. A folyamatnak semmi köze a betegséghez.
Az agyban található kis orbitális kéreg, melyet eddig arra kondicionáltak, hogy az emberek egyformák legyenek, egyszerűen kikapcsolt, mely lehetővé teszi az önálló, tudatos gondolkodást. (Akkor miért van még ennyi "birka"?)
Az újfajta homloklebeny lehetővé teszi az intuíció megélését. A gondolkodás többdimenzióssá válik. A gondolatok "körforgása" megszűnik, helyet adva a békességnek és könnyedségnek. Ezt a lélek nyílt fellépésének nevezhetjük. (Csakhogy ez a békesség nem jön el csak úgy magától. Komoly odafigyelés, önvizsgálat, testi-lelki és szellemi tisztulási folyamat előzi meg.)
A lélek ébredése nem valláshoz köthető, hanem a tudatosság, érzések és megértés megjelenéséhez. (Igen, ez így van! De kihagyták a legfontosabbat, a Feltétel Nélküli Szeretetet!)
A Teremtő Elv összetett. Ilyen esetben a szív megértő az értelem viszont szívélyes lesz mint egy többdimenziós egyensúly. (Bölcsesség-szeretet egyensúlyban)
A szervezet következetesen és észrevétlenül megújul. Időnként azt érezzük, hogy megváltoztunk."

Ennyit sikerült lefordítanom belőle, mely már önmagában is alátámasztja az eddigi munkánkat és megéléseinket.
...
Eddig az idézett szöveg. van igazság benne, de sajnos több a csúsztatás, téves és félreérthető adat.Amit mellé írtam, az nem valaki-valami ellen írtam, hanem Értetek, akik olvassátok anyagaimat.

Szeretettel: Kalemandra

Hamis tanítók

Az alábbi írás soha nem volt aktuálisabb, mint most, mikor a semmiből előjönnek az önjelölt guruk, "felemelkedett mesterek", hogy aztán a sok-sok, reménykedő és hiszékeny embertömegeknek  megváltást ígérjen.
Most itt van ez a Grabovoj "professzor", aki köré kis hazánkban már szinte kultusz épült. Ő az, aki kijelentette azt is például, hogy "a víz képlete megváltozott!" 
Ha van türelmed elolvasni és visszatartod magad attól, hogy a monitorba verd a fejed, itt a link:
 http://istengyermek.blog.hu/2015/02/24/_a_tudomany_bebizonyitotta_az_ember_es_a_bolygo_valtozasat_grigorij_grabavoj

Grabo számsorokat ismételtet az emberekkel, mondván, hogy bizonyos számsorok rezgése segíthet a sikerhez, egészséghez, gazdagsághoz. "Kedvencem" a pénzvonzó számsor. Mantrázd csak folyamatosan, írd rá piros tollal egy cetlire és tedd a (lehetőleg) piros pénztárcádba, és majd dől a lé! De hogy biztosan hatásos legyen, végezd el a tanfolyamait! Fizesd be a maradék megtakarításodat vagy kérj kölcsön, vegyél fel hitelt! Azt gondolom, egy józanul gondolkodó ember nem követ el ekkora hülyeséget!
Hogy mennyire kilóg a lóláb, olvasd el ezt a cikket (bár nem szeretem az Indexet, de ez most ütős!):  
http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/02/18/telefonalt_egy_grabovoj-ugyben_erintett_felhaborodott_olvaso_kozvetitjuk_a_beszelgetest/

Az még csak hagyján, ha az ember elveszti a pénzét, sokkal nagyobb a veszély. És nem csak Grabovojról és fanatikus híveiről van szó. Az emberek lelkét, hitét akarják megkaparintani, hogy aztán azok bábként neki, de végső soron az Ellentétnek (más szavakkal sátánnak) szolgáljanak.  Az meg köztudott, hogy egy seggel két lovat nem lehet megülni. Vagy Istent szolgálod, vagy az Ellentétet, nincs középút.

És most következzen a lényeg:

 " ...Ezeken kívül is vannak, akik már nem csak hogy Isten nevével, de akár egyenesen „Isten nevében” állnak Isten és az Emberszellemek közé, éspedig azokkal a félrevezető „tanításokkal”, amelyek nem hogy előrébb és feljebb nem segítik az Úton járót, de a tévelygés sötét és veszedelmes útvesztőibe csalják. Kiváltképp érvényes ez a ti korotokra, amikor már-már annyi a „szellem-tanász” és a „médium”, mint Égen a csillag! 

Aki maga tudatlanságból mond oktalanságot, annak beszámíttatik a maga oktalansága, mint mentség, hisz a mások által mutatott példa követésének kényszere egy idős az Emberiséggel. De aki valóban mint médium kezdte el a számára elküldött Tanításokat Testvérei felé továbbítani, azt lényegesen nagyobb felelősség terheli, hisz ha ő kezd el a valóban tiszta Tanítások után hamis „tanításokat” átadni másoknak, a még tiszta Tanítások végett nyomába lépők inkább hitelt adnak szavának, még akkor is, ha azok már rég csak a maga szavai, de nem a Fent Világából elküldött Üzenetek. S minél tisztátalanabbak a későbben leírt, vagy egyéb formában tovább adott ál-tanítások, a karmikus teher is annál súlyosabbá lesz az illető Testvér valós ÉN-je fölött, hisz annál mélyebbre húz azok által más, esetleg gyanútlan és (bizony) hiszékeny Testvéreket, akik előtt a Hazavágyódás, a Fent Világa után való sóvárgás, vagy akárcsak a meggondolatlan szenzáció-éhség végett igaznak tudja láttatni a hamis tanokat is, és éppen azért, mert a kezdeti Tanítások nyomán azon Testvérek hitelt adnak minden egyes szavának. vagy – és ez talán a legrosszabb – akként, hogy a korábbi, még tiszta Tanításokat más, már nem a Fent Világából, csupán az asztrális Világképek alacsony rezgésszintű energia-köreiből eredő, az ott lévő valamely Testvér által leközvetített, érezhetően tisztátalan elemekkel ötvözik egybe. Mert azt, hogy a Tanítás valóban tiszta-e, maga a médium is meg tudja állapítani, hisz ami a Tökéletes Bölcs Szeretet és a Tökéletes Logika Törvényeibe nem pontosan és teljességgel illeszkedik, már nem is lehet tiszta, így azt felül kell vizsgálja a médium, amiként mindazok is, akikhez azon tanítások kerülnek."

2015. február 17., kedd

Ego és alázat.

A megvilágosodásnak két fő akadályát említi a szellemtudomány: az egoizmust és a karmát. Az alázat az egyetlen, ami képes kiirtani az egoizmust.
A hit és az alázatosság elválaszthatatlanok, melyek együtt képesek harcolni sikerrel az egoizmus ellen.

Az egoizmus állapotát jellemzi a „csak én vagyok” állapota, a szeretet pedig ennek a fényében a „csak te vagy” tudata. Az egoizmus legfőbb karmaképző, a szeretet a legfőbb karmaoldó erő. Az egoizmus a sötét erőhöz köthető, a szeretet pedig a jó, Krisztusi oldalhoz. Minden ember rendelkezik önzéssel, aki egy energiaminta, elementál. Egy olyan „program”, ami beleszól az ember életébe, az „én vagyok” tudatot segít felébreszteni. Egyfajta ”ajándék” amit a sötét erő adott az embernek, amiben benne van a saját sötét lényének tulajdonsága is, és így jött létre az egoizmus, a „csak én vagyok” érzete.

Maga az elementál egy pozitív energia, ami a sötét erő mesterkedésére az önzésmentes öntudat helyett az önzést szüli meg. Szinte minden emberi vétek az egoizmusból fakad.
Az egoizmus százszázalékosan tombol, ügyes álruhába bújik és sokszor ezért még szeretetnek is tűnhet. A szellemi úton az egoizmus leküzdése a legfontosabb. Maga az akarat hatalmas erővel bír, csak az egoizmus nem engedi, hogy a bölcsesség helyes irányt adjon neki.

Az érzelmi átélés terén fontos az alázat lelkületével és a saját egoizmusunkkal is találkoznunk. Ha megnyílunk, és áhítattal figyelünk valamit, akkor egy kicsit félreteszünk az egoizmusból, azonban ha például mi kerülünk a figyelem középpontjába akkor egy pillanat alatt maximumra mehet az egoizmus.
Csakis a valódi önismeret és az alázat segíthet.
Ha olyannal találkozunk, ami rávilágít önzésünkre, vagy negatív irányba akar kimozdítani minket, próbáljuk ki, hogy nem állunk ellen. Ha egy kritikát kapunk engedjük be a lelkünkbe. Szinte érezzük, ahogyan éget, valamit „lemar” a lelkünkben, valószínűleg egyik hiedelmünket kezdi feloldani. Utána pedig az alázatos lelkület marad meg bennünk.

A példa kedvéért olvassuk el az alábbi kritikákat az egoista emberről! A lényeg az, hogy lassan, átéléssel olvassuk, ne álljunk ellen, engedjük, hogy a lelkünkbe hatoljon……….. nyugodtam magunkra vehetjük.

„ Az egoista ember énkórságban szenved. Főként magával törődik. Társaságban, de ha egyedül van is, csak saját magáról beszél, magáról gondolkodik. Mondja, csak mondja a véleményét. Újra és ő újra csak a saját érzéseit éli át. Neki mindig igaza van, mások véleménye számára nem olyan fontos. Mások igaziból nem érdeklik. Vagy, ha egyáltalán el is hiszi, hogy másoknak is lehetnek problémáik, azokra nincs ideje. Aztán van, hogy belemerül másoknak a bajába. Majd Ő megoldja, segít, tanácsokat osztogat, persze a saját problémáit se tudja megoldani.

Úgy érzi több másoknál, különb. Olyan eredeti. El van foglalva magával, Ő a centrum. Ha valami hall mindig magára alkalmazza. Egy dologban azt nézi, azt hallgatja, mások beszédéből, könyvekből csak az érdekli, ami úgy érzi őrá vonatkozik.
Ami tetszik senki, az ezért tetszik, mert neki szimpatikus, ami rossz, az azért rossz, mert neki – szokásainak, kiskori hiedelmeinek és öntudatlan emlékei miatt – antipatikus. Mindent ez alapján ítél.

Kicsiny tudása van pedig a világról – hisz nézzük meg kiktől tanult. Szülei, iskolatársai, tanárai, ócska könyvei, gyermekkori tévéfilmsorozatok, rádióműsorok, egyszerű barátok. Ők az Ő nagy tanítói. Keveset ugyan, de Ő is hozzágondolt, azonban ez igen csekély. Kamaszkorában már kész volt idomítása, tanítói kiváló átlagembert faragtak belőle.
Ami ellen háromévesen tiltakozott, tizenhat évesen már harcosan védelmezte. Azt hitte, sokat tud. Ekkor dőlt be igazán a sötét oldalnak. Elkezdett véleményt alkotni. Felnővén már mindenről van véleménye. Másokkal kegyesen megosztja ami gondol, tanácsot ad, ítélkezik, lebecsmérel, elutasít, vagy esetleg dicsér…..valójában csak találgat csak.
A vélemény azt jelenti, hogy fogalma sincs az igazságról, de őt ez nem is érdekli. Az Ő véleménye nem a valóság, Isten őrizzen, hogy a világ olyan legyen, amiket Ő gondol róla.

Az egoista ember első látszatra ítél, könnyen lenéz másokat, de csak ritkán tisztel, akkor sem őszintén, viszont könnyen eljár a szája a kritikában. Gőgjében magán kívül mindenről megfeledkezik. Szüleiről, akik felnevelték, azokról akik tanították. A természetről amiben él, szinte semmit sem tud. Nincs ideje ásvány -, növény – és állatvilágon gondolkodni, pedig nekik köszönheti földi életét. És persze általában elfelejtkezik az angyalokról és Istenről, akik élete minden pillanatát fenntartják, teremtik, segítik.
Róluk is legfeljebb így szól: az Én védőangyalom, az Én Istenem.

Persze lehet, hogy rátalál a szellemi útra, máris tanítvány lesz. Még többnek érzi magát, vagy esetleg bűntudatban lesz a legnagyobb. Különleges vagyok, vagy bűnös vagyok, mindegy, a VAGYOK lényeg. Az úton az ember megváltozik. Na nem fejlődik, csak változik….eljátszza, hogy más lett. Játszik mások előtt, a benne élő szülő és önmaga előtt. Jó fejnek akar látszani, bölcsnek, érzékenynek, szépnek, ügyesnek, tehetségesnek, eredetinek, erősnek, különlegesnek – valakinek akar látszani – de épp ezzel lesz senkivé. Még tanítója és Isten előtt is játszik. Hazudik magának és az égnek is, talán ez a legfurcsább, hiszen Isten mindent lát, miért alakoskodik akkor? Miért nem őszinte? Mitől fél?

Persze van olyan is, hogy tényleg fejlődik…. a kegyelem miatt.
Mégis magáról beszél, dicsekszik, érzi, hogy valaki, hogy elért valamit, hogy teljesít.
És ekkor büszke lesz. Vagy éppen kudarcot él át, azt hiszi, Ő senki, neki nem megy, kétségbe esik. Még haragszik is, tán dühöng. A világ rossz. Ő pedig ott ül a baj kellős közepén….. megint a közepén. Nem érdekli akkor, hogy a világ Isten ajándéka – Istennek tán ez fáj a legjobban – nem érdekli a megváltás érte elszenvedett kínjai, hogy Isten akkor is, még a szenvedő arcú egoizmus vétkét is magára veszi. Nem érdekli, hogy ki teremtette Őt, hogy Isten bízik benne. Nincs kedve tenni, vigasztalni, vigasztalhatatlan…. mert még itt is Ő tudja  jobban.

Aztán lehet, hogy úgy érzi, Ő nem is önző. Hiszen van, amikor jól van, semmi baja, erényes. Senkit sem utál, sőt mindenkit szeretet, mások is szeretik. Lehet, hogy minden jónak tűnik …. csak nehogy valaki azonnal rosszat mondjon róla.
Mert azonnal mentegetőzni kezd, még füllent is, torzít, bármit kimagyaráz. Hogy miért van neki igaza, miért jogos, miért tiszteletre méltó.
Csak magyaráz, csak magyaráz, aztán elnyugszik megint. Ja, dehogy erényes! Csak magában, maga által, csak önmagának él….az egoista ember”

Lélegezzünk egy mélyet, fújjuk ki magunkat. Borzalmasak ezek az egoisták, nehéz ilyet megemészteni. Minden jogos kritika megszüli az alázatot.
Fontos azonban, hogy a kritika ne érzelmi ömlengés legyen.
Ha megértjük és komolyan vesszük, hogy minden Isten által van, még az utálkozó, minket becsmérő ember szavai, sorfájdalmaink tanításai is, és valóban minden az Övé: a tárgyaink, a föld, de még a testünk, lelkünk is, akkor az érzés is megszülethetik ehhez.

(Felhasznált irodalom: Manifesztum 2004. október)

2015. február 9., hétfő

Imádkozom egy szebb világért...

Imádkozom egy szebb világért,
amit a gondolat teremt.

A fénylő Napom sugaráért,
fénye járja be lelkemet.
Imádkozom te érted, s értem,
legyen itt végre szebb világ!
Váljak jobbá, mint eddig éltem!

Ezért mondok egy szép imát.

Tengernyi ember él e földön,
s élhetnénk mind, mind boldogan.
Ne legyen létünk puszta börtön,
szabaddá váljunk oly sokan.
Mit is jelent szabaddá lenni?
Ne tartson féken félelem!

Akarjunk újra naggyá lenni,
lépj be a fénybe én velem!


Imádkozom. Nem harcba hívlak!
Jövőnk másképp is élhető.
A virágok könnyedén nyílnak,
figyeld meg, s lám megérthető.
Nincs helye itt erőlködésnek,
felejtsd hát minden gondodat!

Örülj tavasznak, ébredésnek,
s váltsd most valóra álmodat.


Tiéd a gondolat hatalma,
ha uralod, csak jót teremt.
Lehúz a gyengék aggodalma,
emeld hát fel tekinteted!
Nem elég csak a jóra vágyni,
tudnod kell azt, hogy létezik.

Lélekben kell világot látni,
lelked a szépre éhezik.


Szeretet magját szórd a szélbe,
szívek “földjébe” vesd csak el!
Mosolyt önts éltető vízébe,
s öröm legyen, mikor kikel!
Arcon mosoly, a szívben béke,
– legyen zászlónk és címerünk!

Testünk és lelkünk egészsége,
váljon teljessé így velünk!


Imádkozom az Istenemhez,
és hozzád is, mert benned él!
Imádkozz, ezzel jót teremthetsz,
hogy mától boldogabb legyél.
Mosolyt vigyél a csüggedőknek,
gyógyíts meg fájó lelkeket!
S ha téged is imába szőnek,
együtt örülök majd veled.


Aranyosi Ervin

2015. február 5., csütörtök

Hamis és igazi mesterek

A Mester egy olyan inkarnálódott (!) szellem, aki itt a Földi viszonyok között olyan fejlettségi
szinten van, amit az emberiség csak egy jóval későbbi időpontban fog csak elérni.

Egyfajta beosztás szerint, ami szintet is jelöl:

-Tanító Mester (imaginációs tudatszint)
-Beavató Mester (inspirációs tudatszint)
-Megvilágosodott Mester (intuiciós tudatszint)


A hamis mesterek főbb ismérvei:

- Tanítványait vadássza, nem azok keresik meg őt és kérik fel tanításra.

- Saját nézeteit tartja az egyetlen igazságnak, minden más a gonosz műve ami félrevezet.

- Szélsőségesen gondolkodik, ítélkezik, becsmérel, vádol másokat, tanítványait nyilvánosan megalázza, gúnyt űz hibáikból.

- Egy másik irányzatot, népet, felfogást, embert nevez meg bűnbaknak, és ez ellen uszít.

- Fanatikus, misszionárius, inkvizítor, vagy önsanyargató.

- Hatalmi dráma számos formáját eljátssza.

- Erős félelmet kelt az emberekben, vagy ellenkezőleg: azt hirdeti, hogy mindent könnyen, gyorsan és egyszerűen el lehet érni.

- Kérkedik adottságaival, nagy gyógyítónak, vagy látónak tartja és tartatja magát.

- Nem hiteles, mert olyasmit hirdet, amit még nem élt át, csak könyvekből ismer.

- Azt hirdeti, vagy szavak nélkül azt sugallja, hogy ő már csak az emberiség megmentésért van a földön, neki már nincsen karmája, ő már csak könyörületből van az emberekkel.

- Álszent

- Magához köti a tanítványokat, nem segíti elő önállósodásukat. Sokszor szexuális kapcsolatot kezdeményez, létesít velük.

- Mindenhez ért, és nem vallja be, ha valamire nem tudja a választ.

- Hosszasan, dagályosan, zűrzavarosan beszél, hogy minél hosszabb ideig irányuljon rá a figyelem.

- Pszichés zavarai vannak.

- Mesternek szólíttatja magát.

Egonkra hat, hogy céljait elérje:

„Te már olyan nagy vagy, hogy nem is kellett volna leszületned, majd én irányítalak téged”

„Kiválasztott vagy, és nem ok nélkül kerültél mellém, majd én vezetlek”Igaz Mesterek:

- Tanítványai önként követik

- Kijelenti, hogy nem övé az egyetlen igazság

- Elengedi a tanítványokat másokhoz is tanulni

- Tömören, egyszerűen, érthetően beszél, gondolkodik

- Soha nem kelt félelmet, bűntudatot, de nem is lelkesít alaptalanul.

- Szakmailag felkészült, felelősségtudattal végzi a munkáját.

- Tanítványait nem utasítgatja, nem szabja meg, hogy mit csináljanak. Elmondja a véleményét, tanácsot ad, de nem sértődik meg, ha nem fogadják meg. Nem akarja minden áron megmenteni azt, aki még szenvedni akar.

- Akkor segít és tanít ha kérik, nem rohanja le embertársait természetfeletti képességeivel, tudásával.

- Tartózkodik minden hatalmi drámától.

- Nem becsmérli mások felfogásait, tiszteletbe tartja azt.

- Jó humorérzéke van.

- Kiegyensúlyozott.

- Elismeri, hogy Ő is ember, vannak hibái és tévedhet.

- Nem tekinti magát Jézus, Mihály Arkangyal vagy valaki más reinkarnációjának.

- Tudata, lelke egészséges, szeme és arca tiszta, sugárzó.

- Szexuális vonzerejét nem az ezoterika oktatása közben vezeti le.

- Nem hirdeti, hogy ezoterikus gondolkodású, és annak szegénynek kell lennie.

- Nem dobálódzik a divatos szlogenekkel.

- A szeretetről nem előadást tart, hanem folyamatosan, egész lényében ebben példát mutat.

- Ha valamit tanít mindig felhívja a figyelmet az erkölcsi normákra és a visszaélési lehetőségekre, veszélyekre.

- Ha valakit erkölcsileg, vagy tudatilag nem tart eléggé érettnek, akkor nem fogadja el tanítványnak.

(Karsay István)