2015. március 14., szombat

A lélek párhuzamos életeiHallottunk már a párhuzamos világok elméletéről. Az időfizikusok szerint ezekből tizenhat létezik, ezeken kívül pedig a nem tér nem idő világa, ahonnan a térugrásos űrutazásokat lehet végezni. Ezeket a párhuzamos világokat szerintük úgy kell elképzelni, mint ahogy az aszinkron villanymotornak a tekercseiben való fáziseltolást. Minden tekercs valósága akkor nyilvánulhat meg, amikor a fázis éppen rá esik, eközben a többi tekercs valósága nem nyilvánul meg. Mivel a forgórész hatalmas sebességgel forog, minden tekercsben állandónak tűnik a valóság. Tehát ahány tekercs van az állórészben, annyi valóságszegmens létezik, csak nem egyszerre. Akárcsak a filmezésnél, amikor az egymás után vetített képek egy bizonyos sebességénél összeáll a kép, ugyanígy a tekercsekben a nagy rezgésfrekvencia miatt a valóságok minden tekercsben folyamatosnak tűnnek.

Átértelmezve a párhuzamos világokra, minden világ a többi vele párhuzamostól egy fáziseltolódásban létezik. Akik ezekben a világokban élnek, csak a saját világukat érzékelik, hacsak valami különös behatás nem okoz fáziseltolást nála. Ekkor átbillen a valósága egyikébe a párhuzamos világoknak. Hogy vissza tud-e jönni, az más kérdés, erre nem tudom a választ, de olvastam olyan "titkos" kormánykapcsolatokról, amelyek bizonyos nyitott dimenziókapukon fölvették a kapcsolatot valamelyik párhuzamos világgal.

Nem is ez volt a mondanivalóm fő célja, csak megemlítettem, hogy ne tévesszük össze a párhuzamos világokat a lélek párhuzamos életeivel. Tudjuk, hogy a lélek a szellem életereje, gondolati és érzelmi információs tározója. Mentál és asztrál tartalmakból tevődik össze. Állaga fluidikus, mint egy képlékeny felhő, melynek alakja és színei vannak. A legfantasztikusabb filmeket is túllépő képességei vannak. Bármilyen formát felvehet, akárhány részre oszthatja magát, elnyújtózhat egyik bolygótól a másikig, aztán más tetszés szerinti formát ölthet fel pillanatok alatt.

A Krisztus utáni korra, mely egész terjedelmében a végidők kora,- hiszen amikor a tanítványai megkérdezték Jézustól, mikor jön el a vég ideje, azt mondta nekik, hogy már megkezdődött, csak a tanítványok még nem tudják - jellemző a karmafelhalmozódás jelensége. Szóval, ha ezekben az időkben is csak egy testben születhetne le a lélek egyidőben, a rengeteg felhalmozott adósság törlesztési kényszere miatt nem tudna a végjátékra megfelelő eredményt elérni, így sokkal kevesebb szellem juthatna át a minősítési törvény rostáján. Ezért megadatott az emberiség számára az a kegyelmi lehetőség, hogy a lélek egyszerre hét részre is oszthatja magát és külön-külön inkarnálódhat, akár mind a hét része is azonos időben. Ha a duálszellemet vesszük tekintetbe, úgy elméletileg tizennégy párhuzamos testetöltés is elképzelhető.

Ezek a testetöltések természetesen nemcsak a Földön történhetnek, hanem az univerzum számtalan helyén, amelyek mindegyike, akárcsak a Föld egy-egy nevelőintézet vagy iskola. A lélekrészt a maga kijavítani való hibáival mindig oda küldi a Gondviselés ahol a legmegfelelőbbek a tanulási lehetőségek. Tehát ne gondoljuk, hogy számunkra a Föld az egyedüli játszótér. Az inkarnáció végén a lélekrész kiönti a zsákjának maradandó szellemi értékeit az összlélekbe. Az a hihetetlen rendezettség, ahogyan ez a folyamat lezajlik a szellemvilág áldozatos munkája révén, az előttünk örök rejtély marad.

(Karsay István)

2015. március 11., szerda

Feminista antinőkről és igazi nőkről

Elmúlt a "nőnap", melyet annak idején feminista kezdeményezésre tettek  a naptárba, és mához két hétre, március 25-én itt van ősi ünnepünk, a Gyümölcsoltó Boldogasszony. Jómagam ez utóbbit tekintem az igazi nőnapnak, mert a termékenységről, az életről, születésről, a tavasz örömeiről szól. Boldogasszony Égi Anyánk szólít meg ilyenkor, hogy ideje végre a vadalmát, vackort beoltani valami igazán nemessel, hogy aztán a fanyar helyett táplálót, mézédeset teremjen a fa. Nemsokkal később "menyasszonyi" ruhába öltöznek a fák és a lelkek is, ha hagyjuk!
Vannak azonban olyan sérült lelkek, akik sohasem öltik fel ezt a "ruhát", mert mélységesen gyűlölik a férfinemet. Aki gyűlöl, az beteg, és a betegségnek bőven van kiváltó oka, külső is, de leginkább belső...
Az alábbi cikk átvétel a Fejér Szövetség honlapjáról. Minden szavával egyetértek, mert igaz!
 
Nőellenes feminizmus, avagy a nők tündérségéről

A média harsog a feministák igen gyakran ízléstelen és gusztustalan akcióitól. Ezek hallatán többször felmerült már női társaságban, hogy ezt ellensúlyozandó, antifeminista akciókat is lehetne szervezni, hogy megmutassuk a világnak, nemcsak azok az állítólagos „nők” léteznek, de egy másik fajtájuk is, akiknek célja, életről, vallásról, nőiségről való elképzelése nagyban eltér azon valójában szegény és elkeseredetten boldogtalan némberekétől.

Ez a radikális feminizmus ugyanis valójában nőellenes. Kislány-, hajadon- és anyaellenes. Ugyanis a kislánynak legszívesebben nem hagyná, hogy egészséges szemérmességét, ártatlanságát megőrizze, az ifjúnak, hogy harmonikus, a békés kapcsolathoz és a kölcsönös tisztelethez szükséges párkapcsolatot ápoljon, az anyának pedig nem engedné, hogy a gyermekeire annyi időt szánjon és törődést adjon, amennyit egy áldott anyai szív kíván.

Mert mondhatjuk úgy is, e világban a nők olyanok, mint a tündérek. Ahogy Madách Imre Az ember tragédiája című művének első színében hallhatjuk Évától:

„Én meg lugost csinálok, éppen ollyat,
Mint az előbbi, s így körénk varázsolom
A vesztett Édent.”

Ha jól megfigyelünk egy női arcot, olyan, mintha nem is emberi, hanem földöntúli, édeni arcot szemlélnék. Finom orr, sima bőr, akárha egy tündérleány volna. Egy darab az elfeledett Paradicsomból. Mondják is: „a szebbik nem”. Mert valami olyan szépséget kölcsönzött az égtől e nem, amely a másiknak nem velejárója. De nem csak kívülről, nem csak a női test szépsége vonatkozásában láthatjuk ezt beigazoltnak. Hanem mi, nők, ha felidézzük azokat a pillanatokat, amikor igazán kiegyensúlyozottan, nyugodt, biztonságos boldogságban éreztük magunkat, azt láthatjuk, hogy ezen pillanatokban, egy-egy dicsérő szó, a kétkezi művészi alkotásban való elmerülés, vagy egyszerűen egy igazi, habos fürdés, vagy hajmosás, hajfésülgetés következtében mintha valami mesébe kerültünk volna át, ahol a világ még romlatlan, a madarak szerelmes dalt csicseregnek, virágillat leng mindenütt, mi pedig a tündér vagyunk, akinek minden mozdulata kecses, minden szava mézzel teljes, mégis habkönnyű, és minden lépte olyan ívű, akár a tánclépések a harmatos virágszirmokon.

És ez az a belső tündériség, ami a lehető legtávolabb áll az elvetemült feminizmus leplezetlen fekete hollóbanyáinak károgásától és szellemidéző, bűbájoló körtáncuktól. Nem azért nem kérünk a feminizmusból, mert nem akarnánk tanulni, vagy akár dolgozni, hanem mert egy ilyen tündérgyilkos magatartást folytat a világban, és mi, akik tudjuk, hogy valójában „álruhás” tündérek vagyunk, nem kérünk saját, boldog tündérségünk megrontásából és a világból való kiirtásából.

Boór Bernadett, 2015. 03. 2. 11:42

2015. március 4., szerda

Ima neked, minden napra!

Szabad Gondolat-tal a fészbukon vettem föl a kapcsolatot, miután olvastam cikkeit a szabadgondolat.wordpress.com-on. Ez nem azonos a szabadgondolat.hu-val, ami antropozófus oldal.
Úgy érzem, a mi emberünk. Nagy fokú tisztaság sugárzik mondandóiból. Szívből ajánlom a weboldalát, az írásait, hanganyagait, videóit.
Ezt az imát tegnap küldte át nekem, és hozzáfűzte:

"Vigyázz, mert ha őszintén kimondod ezeket a szavakat, attól a perctől kezdve örök életed van.
És attól a perctől kezdve sokszor te is csak szemlélője és hallgatója leszel azoknak a gondolatoknak, amelyek elhagyják ajkaid. És azáltal fogsz növekedni az Isten szeretetében és bölcsességében! Ezt bár mosolyogva mondom, a lehető legkomolyabban mondom "

"Jézus Krisztus, az élő Isten fia,
Kérlek, bocsásd meg nekem, hogy tudatlanságomból kifolyólag rengeteg életellenes cselekedetet elkövettem. Őszintén bánom minden hibámat, minden tévedésemet és minden vétkemet.
Köszönöm, hogy vállaltad a kereszthalált azért, hogy az én bűneim eltöröltessenek, megbocsátást nyerjenek, és azáltal újabb esélyt kapjak az életre.
Köszönöm, hogy meghaltál, és feltámadtál azért, hogy tanúbizonyságot tégy arról, hogy általad nekünk is hatalmunk van az élet és a halál felett.
Köszönöm, hogy általad esélyt kaptam az örök életre.
Kérlek, jöjj be az életembe, hogy ezentúl a Mindenható szemeivel láthassam önmagam és a világ dolgait.
Kérlek, segíts a tisztánlátásban, hogy megtudjam ítélni, mi a helyes, és mi a helytelen.
Kérlek, világosítsd meg az elmémet, hogy ahol két út áll előttem, ott tisztán láthassam, melyik az örök élet útja.
Kérlek adj bölcsességet és erőt, hogy mindig az élet útját választhassam és mutathassam embertársaimnak.
Kérlek adj erőt, és segíts az alázat gyakorlásában, hogy minden cselekedetemmel Atyád, az örök élet Istene végtelen szeretetéről tehessek tanúbizonyságot embertársaim előtt.
Kérlek jöjj be az életembe és vezess, mert hiszem, hogy te vagy az út, az igazság és az élet.
Mutasd minden percen, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy teljesüljön a te akaratod!"
Örök szeretettel: Kalemandra

2015. március 2., hétfő

Az érzékiség lehúzó ereje

Az alábbi cikkel, illetve annak megosztásával sikerült egy kisebb vihart kavarni a facebookon.
Igen, ez az írás nagyon megosztó. A többség elveti, ósdi babonának vagy áltudománynak tartja, és kevesen értik ennek jelentőségét. A telegonia tudományos magyarázatát nem ismerem, de ha a megfigyelések hitelesek, a jelenség létezik, és logikus. Az én értelmezésemben minden ember hullámteret kelt, és abba a hullámtérbe minden beíródik a környezetéből, és az általa teremtett gondolatokból. Egy megfogant petesejt, embrió is rendelkezik ilyennel, és átveszi édesanyja hullámterének információit.
A vonzás törvénye szerint olyan lélek építi fel ezt a testet, akit e rezgésmintázat (információminta) bevonz, attól függetlenül is, hogy az édesanya és édesapa genetikáját fele-fele részben örökli. És van még ezen kívül az epigenetika, amiről most nem szólok, majd későbbiek során előveszem a témát.

De jöjjön most egy rövid kis írás, mely szellemtani kiegészítést ad.
Csöndes figyelemmel olvassátok. A piros szöveg a saját megjegyzésem).

Paráznaság és az utolsó idők (részlet)

Az utolsó időkben az egyik legnagyobb nyomorúságot a Föld állapotára az érzékiség (hedonizmus, szenvedélyek, szórakoztatóipar, média, szex, evés-ivás) okozza.
Mert az érzékiség, főleg a nemi érzékiség, annyira behálózza az ember lelkét, hogy nem tud szabadulni tőle. Az érzékiségen keresztül az ellentétnek, a sátánnak olyan vegykonyhájába nyúl bele az ember, amely újabb nyomorúságokat hoz a Földre, és az ember életébe.

Vannak felfelé irányuló és lefelé irányuló, visszahúzó erők. A visszahúzó, lefelé rotáló erőknek területeket hoznak létre, amelynek elzárva kellene maradniuk a bukott teremtményektől.
Az érzékiség ezeket a csapokat nyitja meg és a világba olyan mennyiségű visszaforgó, szennyes erőtömeget és hatalmat képviselő erőket enged bele, amelynek egyre rosszabb és rosszabb állapotokat hoznak létre az életében.

Egyre nagyobb kísértésnek teszik ki ezek az erők az embereket; egyre jobban felfokozzák a bennük lévő bűnös hajlamokat. Felerősítik az istentagadást, a gőgöt, az önzést, mely nyomorúságot, békétlenséget, háborút hoz a földre.
Már tömegesen vannak olyan lelkek testben (immár 7 és fél milliárdnyian vagyunk, és ezt a Föld már alig bírja eltartani), akiknek még nem volt itt, vagy egyáltalán a nem lehetett volna itt az idejük a testetöltésre. De ezeken a fajfenntartó erőkön keresztül belenyúlt az ember az erőrétegekbe, alakot, formát, testet adott ezeknek a felkészületlen lelkeknek, és mindez az elkövetkezendő évtizedekben háborúkat, nyomorúságot, éhínséget, betegséget, fekete – mágikus erőket zúdít majd a világra.
Erősek és célratörők ezek a lelkek a rosszban.
A természettörvény nem alkot újat, hanem a meglévőt használja fel. Tehát amit a teremtmény létrehozott, azt nem lehet megsemmisíteni, mert a teremtmény csak a Teremtőtől kapott erőket tudja életként továbbadni. Mivel ami a Teremtőtől származik azt meg semmisíteni nem lehet, így nincs más lehetőség, mint ezeket újra megtisztítani.

Aki magasabb világokból ölt testet a Földön, a Föld jelenlegi fertőzöttsége folytán mindenütt az ellentétes erőkkel találja magát szemben, ami az Ő jóra való törekvését gátolja.
Akkor már nem lehet azt mondani, hogy az ember paráznaságon keresztül csak bizonyos vérbajoknak esik áldozatul, hanem mindaz, ami a Földre, amint betegség, dögvész, járványok, éhínségek bekövetkeznek azok eredete is ide vezethető vissza.
(Megjegyzés: és ott van még  a lelki paráznaság, avagy nem Istent, hanem az Ellentétet szolgálja az ember gondolataiban és tetteiben)

(Zita médium)

2015. március 1., vasárnap

Hóvirág (Wass Albert idézete)

"Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint valami furcsa betegség, mely ragályos és időnként visszatér. Akár a pestis vagy a nátha. S olyankor elcsúfítja a világot maga körül. A világot? A Te világodat. De ne feledd el, hogy a Te világodon kívül van még egy másik világ és ez az igazi világ. Gyökered, vagyis jellemed, adottságaid, érzéseid és az a sok láthatatlan holmi amit magadban hurcolsz egy életen át, ebből az igazi világból ered, és ahhoz a mesterséges másik világhoz, melyet magadnak csináltál, csak annyi köze van, mint a hóvirágnak az avarhoz, melyen átüti fejét midőn a földből előbúvik. Ha felületesen megnézed, azt hiheted, hogy ez a penészszagú halott szőnyeg tartja a hóvirágot a hátán. Pedig nem így van. Előfordul, hogy erdőtűz támad s az avar tüzet fog és elég. Elég a hóvirág is vele, az igaz. De jövő tavasszal előbúvik megint. Miért? Mert gyökere mélyebben volt, mint a halott avar, a földben volt, az igazi földben. Így van ez veled is, testvér. Gyökered nem ebből a világból való, amit magad köré ácsoltál, és ha tűz támad s rád dőlnek a kontár tákolmány romjai: Éned az ösztön gyökérszálainak nyomán visszamenekül az igazi világba, akár a hóvirág. Mert nincsen különbség, közted s a hóvirágok között abban a világban."(Wass Albert)

10 milliószoros átverés!

Hamarosan, éppen teliholdkor, megint "10 milliószoros" nap lesz. Ilyenkor sokan elmennek valahova meditálni, és szinte görcsös igyekezettel gondolkoznak "pozitívan". Nekem valahogy mindig fura volt ez az egész. Miért pont az a négy nap van egy évben? Mennyi különbség van ezen napok és a többi nap között? Mert én valahogy semmi különbséget nem látok. Nemrég találtam az alábbi írást, ami lerántja a leplet erről a modern babonaságról.


 Az alábbi írás Gellért Ferenctől való, és a Kulturális Kreatívoknál jelent meg.
http://kulturaliskreativblog.com/2013/05/25/gellert-ferenc-a-10-millioszoros-napokrol/

"A Szellemi útmutatások a 21. századra c. könyvemben már felhívtam a figyelmet egy tévhitre: „… terjednek az interneten az olyan napokról szóló mendemondák, amiken állítólag sokszoros, ezerszeres energiával érvényesülnek az aktuális érzések és gondolatok. Ha ilyen napokon pozitív gondolatokat és érzéseket ápolunk magunkban, akkor azzal állítólag rendkívül áldásos tevékenységet hajthatunk végre az egész Föld rezgésszintjének emelése vagy személyes életünk alakulása érdekében.” Most már a 10 milliószoros napokról szóló mesék is fertőznek, és a túl hiszékeny emberekben táplálják a reményt, hogy talán elég lesz egy évben a négy 10 milliószoros napon aszerint cselekedni, érezni, gondolkodni, hogy jobban alakuljon a személyes életük és maga a földi élet.
Eszerint a 361 darab 1-szeres nap eltörpül a 4 darab 10 milliószoros naphoz képest. Tudni kell, hogy mindez babonás hit, tehát nem igaz. Aki képes a valóságnak megfelelő, nem önámító gondolkodásra és saját tapasztalatainak helyes értékelésére, ezt könnyedén belátja. Az egész babona, akkor is, ha Buddha nevét használják a népszerűsítéséhez (Buddha emléknapok), és akkor is, ha e napokat a Hold bizonyos állásához kötik. Ha ezt valóban Tibetben fantáziálták ki, akkor tibeti eredetű babona. Nem szabad mindent elhinni, még akkor sem, ha Tibetben is képesek hinni ilyen mesékben.
E tant sokan szeretik összekapcsolni az energiagyorsulással, a rezgésszám növekedéssel és az UV sugárzással is. Mintha a gondolatok megvalósulása ezektől a fizikai jellemzőktől függene, és nem a tettektől. Nem veszik észre, hogy ez babonás hit és materialista okkultizmus. Ezzel „… tovább mélyítik … az ezotériába beszivárgott materializmus és fizikalizmus bástyáit. … A valóság az, hogy minden nap ugyanannyi lehetőséget kínál, még ha mindegyik kicsit mást is. Nem mondható, hogy „ma jobban kell figyelned, mert ma van a nagy energiájú nap … Ez a tanítás még jobban meg akarja fosztani az embereket az önálló gondolkodástól és ezzel hozzákötni őket e tanítások forrásaihoz.” A kísértő erők akarják „elhitetni velünk, hogy elég néhány nap egy évben, amikor nagyon oda kell figyelni a belső életre, meg cselekedeteinkre, a többi napon pedig élhetjük hajszolt életünket.”
A szellemi felemelkedés nem a modern babonák által fog megtörténni, hanem a mindennapi szellemi és fizikai erőfeszítések révén, amit a fejlődés és haladás érdekében teszünk."