2014. július 25., péntek

Ima minden napra!


Végtelen jóságú mennyei Atyánk!
Add, hogy benső szellemi látásunk,
szellemi szemünk megnyíljon.!
Áldd meg értelemvilágunkat!
Hogy a végtelen isteni bölcsesség - az élő hit által -
bennünk örök bölcsességgé váljék!
Áldd meg érzelemvilágunkat!
Hogy a végtelen isteni szeretet - az élő alázat által -
bennünk örök szeretetté váljék!
Áldd meg akaratvilágunkat!
Hogy a végtelen isteni erő - az élő remény által -
bennünk örök erővé váljék!
Áldd meg földi életünket!
Hogy testet öltésünk célját,
- a szeretet két főparancsának betöltését -
minden élethelyzetben felismerjük
és mind magasabb fokon be töltsük!
Áldj meg minden ügyet,
melyet szolgálunk!
Áldj meg mindenkit,
akivel kapcsolatba kerülünk!
Hogy mindenben minden
szent akaratod szerint történjék
bennünk és általunk !


Ámen! 

Forrás: Makk István: Az Örök Fejlődés Kozmikus Útja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése