2014. augusztus 9., szombat

Illúzió-pillongásMi is az illúzió? Látszat, melyről azt hisszük, valóság. Mindig kívülről jön, külső erők befolyásolása által, hogy aztán elménket elhomályosítva, megtévesszen bennünket. Az illúzió-gyáros Ellentét nagy játékos! Öt fizikai érzékszervünket, legfőképp látószervünket folyton ingerli, sőt, túlingerli, melynek következményeképp elménk túlterhelt állapotba kerül, és képtelen a jelen valóság igazi megélésére. A mozgó, fényes dolgok bolondot csinálnak belőlünk, éppúgy, mint a lézerceruza pici, pontszerű fényét kergető macskából.
Vannak, akik „intergalaktikus” fénygömböket látnak ott is, ahol csak porszem vagy kis rovar villan a vaku fényében; vagy éppen a lencsecsillanást nézik „angyali kódnak” nappal. Tehát ezekhez a jelenségekhez különféle jelentéseket fűznek elméjük által. Az elme, mivel szereti a különlegeset, a szenzációt (magas ingerküszöb), hajlamos ezeket természetfölötti jelenségekként címkézni, miután már évek óta tele van ilyenekkel a Világháló. Ez a megcímkézés sokszor nem is tudatos!

Foto: Orbs Brazil
 
Foto: Orbs Brazil

Foto: Orbs Brazil


 Megindul a „földönkívüli kódok” áradata, legtöbbször értelmetlen, vagy nehezen értelmezhető formában. A Hold mögül előbukkan a „Galaktikus Föderáció” csillaghajója, rajta felemelkedett mesterekkel és üzeneteikkel. (Kérdem én: a magasabb szférabéli lényeknek mi szükségük lenne űrhajóra vagy bármilyen technikai eszközre?). Utána a Világhálón közzéteszik, mint „tanításokat”, és ezzel komoly tábora lesz a híveknek, majd összejönnek, és a közös tudatuk is valóságként éli meg. Nem feltételezek emögött eredendő rossz szándékot, inkább az Ellentét megtévesztő eszközét látom, hogy a valós problémákról elvonja a figyelmet, és hamis aranykorba ringassa ezeket a jó embereket. „Kinyitják” az emberek csakráit, nem is hetet, hanem már 12-t, és a DNS kettős spiráljába is beépül még 10, hogy aztán felsőbbrendűekké emelkedjenek ezek a „fénymunkások”. (Megjegyzés: vannak igazi fénymunkások is, de nekik eszük ágában nincs hókuszpókuszolni, élik szerény életüket, s közben egyszerű módon gyógyítják a Földet és az embereket, önzetlen szeretetet gyakorolva, ahogy nemrégiben egy norvég orvos is tette Gázában. Ott vannak a világ legeldugottabb és legveszélyesebb helyein éppúgy, mint csöndes kertvárosokban vagy nyüzsgő metropoliszokban, tehát mindenütt, társadalmi rangtól és bőrszíntől függetlenül).

Mindenhonnan ömlik az „ezotéria”, rengeteg a hamis próféta és hamis tanítás, vagyis 90% igazság mellett 10% megvezetés. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy elvetném a szellemi szférák, párhuzamos univerzumok, angyalok létét! Persze, hogy léteznek, hisz az egész Teremtett Világegyetem élettel van tele. És ez így van rendjén. Léteznek igazi, gömbszerű fénylényecskék, „tündérkék” (akik valószínűleg állatok, növények csoportlelkei, vagy akár elementálok), és ezeket nem igazán lehet lefényképezni, csak érezni lehet vibrálásukat. Vannak, akik „szabad szemmel” látják őket, pl. kisgyerekek, de még a kutya, cica is. Egyszerű kis lények, vonzza őket az öröm és szeretet, és abban szeretnek fürödni, és vissza is adják azt az embereknek. Jó, hogy vannak, felpezsdítik a teret. De „kódokat”, magasrendű és pontos üzeneteket nem hordoznak, mert nem ez a feladatuk. Sőt, nem zárom ki azt sem, hogy más létformák figyelnek bennünket, de nem avatkoznak be, mert nincs joguk hozzá.

 „Nem mind UFO, ami fénylik!” Egyszerű fizikai, optikai látványokat (pl. lencsecsillanás) – ami szinte általános iskolai fizikai tudással értelmezhető – természetfölötti erőknek tulajdonítanak. Ennek köze nincs a belső LÁTÁShoz! Köze nincs a közvetítéshez! Az igazi, belső látás, szellemi közvetítés tiszta és érthető, pontos! Nincs benne semmi megfejtendő „kód”! Nem kell hozzá transzba esni, elég a nyugodt környezetben való elcsendesülés. A természet erre a legjobb közeg, de akár egy kis szoba is megteszi. És milyen jó, hogy még eszköz sem kell hozzá, legfeljebb egy kis jegyzettömb és toll, hogy az előtörő gondolatok, sugallatok ne vesszenek el a feledés homályában, hanem megmaradjanak.

Tandari Éva szellemi közvetítései is ilyenek. Első olvasásra kicsit „magas”, ezért érdemes előtte más, korábbi szellemtani írásokat tanulmányozni, ahol tisztázódnak az olyan fogalmak, mint pl. a testtudat, lélekszál, szellem, elsőd, Én-rész, Én-fél, fluid, duálszellem, szférák, dimenziók. Ilyenek pl. Bertha Dudde vagy Eszter médium írásai, de az alapfogalmak külön szószedetben is megtalálhatók a Világhálón (Ígérem, hamarosan megkeresem és közzéteszem!). A legtöbbet olvasott, legismertebb szellemi közlések gyűjteménye (melyet manapság sajnos sokan mellőznek és félreértelmeznek) természetesen a Biblia, de vannak még ennél sokkal régebbi szent iratok, ősemlékezeti hagyományok is.
Fontos szempont tehát: tisztaság, pontosság. Zagyvaság, összefüggéstelen szókapcsolatok, idegen hangzású szavak, vagy ezeknek szokatlan használata kizáró ok! Illúziók kergetéséből még sohasem jött ki igazság. A Háromkirályok sem égi csillagot követtek, hanem belső látásuk igazította útba őket, úgy találtak a Gyermekre.

Mt. 13:16 „A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall.
Itt szó sincs a fizikai érzékekről, annál inkább a belső látásról, hallásról! Külső forrásból való illúzió tehát kizárva, csak a tiszta szellemi látás marad. Ősidőkben ez még természetes volt, a jelenhez közeledve viszont egyre kevesebbeknek adatott meg. Vajon fordul a kocka? Remélem, igen!

Az igazi művészek ihlete is belső látás és hallás által működik. A káprázatból kiemelkedve kapcsolat alakul ki a felsőbb Énnel, melyet lélekszál köt össze a testtel. A Felsőbb Énünk pedig hierarchikus kapcsolatban van a magasabb lényekkel, és rajtuk keresztül Istennel. Olyan az egész, mint az Életfa. A gyökér a testünk, a törzs a lélek, a lombozat a Felsőbb Én, a lombozatban susogó szél pedig az angyaloknak felel meg, s a szelet mozgató Nap a Teremtő Isten arany-arca, az ezüstösen ragyogó Holdban szelíden ott mosolyog Égi Édesanyánk. Luciferi káprázat a fa melletti villanyoszlop és a tűzijáték fénye, a felhőkarcolók ablakainak tükröződése, az autók dudálása, vagy a házakból kiszűrődő techno-zene.

Szeretettel: Kalemandra
2014.08.08. 22:30

Utóirat: Akinek nem inge, ne vegye magára! Aki nem hiszi, járjon utána!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése